Carakavyākhyāna by Īśvarasena

(Hetubinduṭīkāloka [Sanghavi, Muni Śrī Jambuvijayaji 1949] 380,27) (maybe the name of his Pramāṇasamuccaya commentary? Or corrupted for *(Hetu)cakravyākhyāna?)